Menu Close

Материалдық-техникалық базасы

Оқу үдерісін және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру үшін кафедрада қажетті материалдық-техникалық базасы бар. Кафедра базасында 7 мамандандырылған зертхана орналасқан: тігін зертханалары, компьютерлік сыныптар, ғылыми-зерттеу зертханасы. Тігін зертханалары заманауи өндірістік тігін жабдықтарымен жабдықталған, онда студенттер үздіксіз өндірістік оқытудан өтеді, сондай–ақ Сапр Графис, Арм-Технолог және Гербер киімін автоматты жобалау жүйелерімен жұмыс істеуге арналған компьютерлік сынып бар. Осы компьютерлік бағдарламалардың көмегімен студенттер зертханалық сабақтарда жобаланатын бұйымға арналған лекалоның сызбасын құрастырумен айналысады.

«БТТҚ» кафедрасы зертханалық жабдықтарды үнемі жаңартып отырады және ескірген құралдарды ауыстырады.

Жаңа жабдықта зертханалық жұмыстарды орындау нәтижесінде студент сыртқы киім бөлшектерін өңдеудің заманауи әдістері бойынша білім алады, бұйымдарды дайындаудың технологиялық реттілігін құру бойынша білім алады, технологиялық операцияларды практикалық орындау дағдысы, киімнің жаңа технологияларын әзірлеудегі құзыреттілік. Кафедра оқу және жұмыс мақсаттары үшін қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген, бұл оқытушының шығармашылық әлеуетін толық ашуға және сабаққа дайындалуға қажетті уақыт резервін босатуға мүмкіндік береді.

«БТТҚ» кафедрасының зертханалары «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдардарының технологиясы мен құрастырылуы» мамандығы бойынша зерттеу жұмыстарын жұргізуге мүмкіндік беретін арнайы жабдықтармен жабдықталған. Тігін зертханаларында мынадай тігін жабдықтары бар: JK-899DY-4SS өнеркәсіптік әмбебап тігін машинасы; TYPICAL  GC-18M өнеркәсіптік әмбебап тігін машинасы; TYPICAL GT 670-01 жартылай автомат машинасы; TYPICAL GC 9750 MD3 өнеркәсіптік екі инелі тігін машинасы; компьютерлік басқарылатын тігін машинасы (зигзаг) TYPICAL GT 856-D-318; екі жақты, төрт тіректі торлау машинасы JK-ANGUS-4-514-M03 / 333; 862 былғары бұйымдарын тігуге арналған өнеркәсіптік тігін машинасы; бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жұмыс жасайтын RICOMA кесте машинасы; ANYSEW AS-F600 өтпелі типті қайталаушы пресс; бу генераторы 1 литрлік SILTER mini үтігі.