Menu Close

Ғылыми қызметтері

Кафедра ғылыми зерттеулерді орындау үшін жоғары кадрлық әлеуетке ие, бұл белсенді ғылыми жұмыс жұргізуге мүмкіндік береді. 2018 жылы кафедра қызметкерлері 101 Ғылыми баспа жұмысын жариялады, соның ішінде 1 оқу құралы және 1 оқулық, 4 мақала Комитет ұсынған журналдарда, 19 мақала Ѕсорuѕ, Thomson Reuters, 46 баяндама НПК және 17 патент жарияланды.

ҒЗЖ нәтижелері бойынша өнеркәсіптік үлгіге 14 патент, пайдалы модельге 3 патент, өнеркәсіптік үлгіге патент беру туралы 1 оң шешім алынды және өнеркәсіптік үлгіге патент алуға 12 өтінім берілді.

Кафедрада 24 ПОҚ–дан 12 жас ғалымдар (Кандидат М., Болысбекова Р. Т., Онгарбаева З. Б., Данадилова Ж. Е., Таласпаева А. А., Айдосова К. П., Киябаева С. К., Камалбаева К. К., Баймаханова М.Б., Чукенова М.Б., Адамбекова Ж. К., Абенова И. Р.). Жас ғалымдар көрмелерге, халықаралық және республикалық конференцияларға қатысады. Шетелдік халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға белсене қатысты.

ТДЖ Tech Garden-EEST «Арнайы мақсаттағы жаңа буын материалдары», жоба жетекшісі, т. ғ. д., профессор Жилисбаева Р. О.

Жобаның тұжырымдамасы:

Бірегейлігі:

Мәселені шешу: тоқыма және тігін кәсіпорындары өз табысын арттырып, нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарды күшейтеді.

Енгізу саласы: алынған әзірлемелер тоқыма және тігін кәсіпорындарына енгізілетін болады, онда әлеуетті клиенттер ретінде жұмысшы өрт сөндіру қызметтері, металлургиялық комбинаттар, әскери құрылымдар, көлік және құрылыс кәсіпорындары болып табылады.

Артықшылықтары:

2017-2019 оқу жылында мемлекеттік бюджеттік және бастама ҒЗЖ:

– ҒЗЖ жетекшісі: т.ғ.д., проф. Нуржасарова М. А. ҒЗЖ орындаушылар: т.ғ.к., доцент о.м. Талгатбекова А. Ж., т.ғ.к., проф. Кучарбаева Қ. Ж., т. ғ. к., PhD доктор профессор М. А. Сарттарова Л. Т., аға оқытушы Григорьева О. В., аға оқытушы Скарьдова В. Б. аға оқытушы Айдосова К. П. аға оқытушы Кандидат М., аға оқытушы Болысбекова Р. Т., оқытушы Оңғарбаева З. Б., оқытушы  Данадилова Ж. Е., докторанттар: Джусупова – Парфилькина И. М., Рустемова А. О., Нурбай С. Қ. магистранттар: Адамбекова Ж., Катиш. А., Жекебаева А., Момышева Д., Юнусова Д.

ҒЗЖ атауы: «Отандық шикізатты қолданумен арнайы мақсаттағы тігін бұйымдарының технологиясы мен құрастырудың ғылыми негіздерін әзірлеу» ҒЗЖ жетекшісі: т.ғ.д., профессор Жилисбаева Р.О. ҒЗЖ орындаушылар: т.ғ.д., проф. М. А. Үсенбеков Ж. У., т. ғ. к., доцент Сеитов Б. Х.,т. ғ. к., доцент Изтаева А. А.,  аға оқытушы Молдагажиева З. Д. аға оқытушы Таласпаева А. А., Магистрант: Жайкенова А. докторант PhD Ашимова Е. А.

ҒЗЖ атауы: «Компьютерлік технологияны қолданумен құрылыс индустриясына арналған арнайы киімді жобалау ерекшеліктерін зерттеу» ҒЗЖ жетекшісі: т. ғ. д., профессор Рыскулова Б. Р. ҒЗЖ орындаушылары: Ғаниева Г.А., аға оқытушы. Жуматаева К.А., оқытушы Камалбаева К.К., оқытушы Баймаханова М. Б. Магистрант: Шамшетова К. Б., Әділхан Ш.

Кафедраның ПОҚ және студенттердің ғылыми және шығармашылық қызметінің нәтижелері:

– Кучарбаева Қалдыгүл Жұмабайқызы ҚР жоғары оқу орындары ассоциациясымен А. Байтұрсынов атындағы медальмен марапатталды.
– Бірінші, екінші және үшінші орындар үшін баяндама РНПК «Ғылым. Білім. Жастар»;
– Халықаралық «Жас Өркен 2018» жас дизайнер және модельерлер конкурсын ұйымдастыру және өткізу.

ҒЗЖ нәтижелері: докторлық және магистрлік диссертациялар, өнеркәсіптік үлгілер мен өнертабыстарға өтінімдер, мақалаларды ашық баспада жариялау, оқу процесіне әзірленген бағдарламалар мен әдістемелерді енгізу, жобалау-конструкторлық құжаттама, сондай-ақ ғылыми-техникалық конференцияларда және өндірістік жағдайларда апробациялау болып табылады. Барлық ҒЗЖ ғылыми-теориялық маңыздылығы мен қолданбалы құндылығы ҚР алдыңғы қатарлы кәсіпорындарының өндірістік жағдайларында апробация актілерімен расталған.