Menu Close

Білім беру бағдарламалары

Кафедра Жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультетінің шығарушы кафедрасы болып табылады және EUR-ACE (European Accredited Engineer Еуропалық аккредитацияланған инженер) жобасы аясында Болон процесінің талаптарын және инженерлік бағдарламаларды аккредиттеуге арналған стандарттарды ескере отырып Бакалавр-Магистр-PhD кадрларды үш деңгейлі дайындауды жүзеге асырады.

5В072600 «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы» мамандығын оқыту үш білім беру траекториясы бойынша жүзеге асырылады.

Білім беру траекториялары: