Menu Close

Сагимова Айжанқыз Садуақасқызы

Лектор
Телефон:+7 (727) 293-52-84
E-mail:aizhan.sagimova@mail.ru

Негізгі ғылыми басылымдар:
50-ден аса ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстарының авторы.

 • “Қазақ тілі”. Техникалық жоғары оқу орындарының тамақ өнімдері факультеті мамандықтарына арналған 2010 ж. ISBN 978-601-263-068-8
 • “Кәсіби қазақ тілі”Техникалық жоғары оқу орындарының «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының техно-логиясы», «Тоқыма бұйымдарын жобалау технологиясы», «Дизайн» мамандықтарына арналған. 2010 ж. ISBN 928-263-067-1 (в соавторстве);
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Кәсіптік білімберу”мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құралы. ISBN  978-601-243-400-2. 2013 ж.
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы” мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құралы ISBN 978-601-243-399-9. 2013 ж.
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Қайта өңдеу өндірісі технологиясы” мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құралы- Алматы: АТУ, 2013. ISBN 978-601-243-398-2
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Азық-түлік өнімдерінің технологиясы” мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құралы Алматы: АТУ. ISBN 978-601-243-3 97-5. 2013 ж.
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Тоқыма бұйымдарын жобалау технологиясы” мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құрал ISBN  978-601-243-401-9 2013 ж.
 • Техникалық жоғары оқу орындарының “Биотехнология” мамандығына арналған “Кәсіби қазақ тілі” оқу-әдістемелік құралы. ISBN  978-601-263-258-3. 2015 ж.
 • Қазақ тілі.Барлық мамандыққа арналған ОӘК ISBN 978-601-263-448-8 Алматы: АТУ, 2019, – 141 б.

Жарияланған мақалалар:

 • Локативное значение предложно-именных сочетании немецкого языка Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 1–2 2016. (January–February. стр. 26-29 ISSN 2310-5593. 2016 ж.
 • О работе над терминологической лексикой при обученииязыку специальности УДК811.181.1 (075.8) Журнал. «Технология текстильной промышленности” (Ивановская текст.акад) ISSN 0021-3497. 2019 ж.
 • Қазақ тілін оқыту барысында стуленттердің құзіреттіліктерін қалыптастыру “Тағам және жеңл өнеркәсіптері мен қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы” халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 339-342 бб.