Menu Close

Мекебаева Лаура Саржановна

Оқытушы
Телефон:
E-mail:

Ғылыми басылымдар:
20-дан аса ғылыми және ғылыми-методикалық еңбектердің авторы.

 • Мекебаева Л.С. Жоғары оқу орындарында студенттердің мемлекеттік тілді касіби сөйлеу дағдысын қалыптастырудың кейбір жолдары. Алматы қ. Республикалық ғылыми-теориялық конференция «Қазіргі қоғамдық – мәдени кеңістіктегі филологиялық білімнің өзекті мәселелері». Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар университеті. 2016 ж. 255-258 б.б.
 • Мекебаева Л.С. Педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. «Жаттығулар арқылы сөйлеу қатысымдық құзыреттілігін бакалавриаттың орыс аудиториясында дамыту». ӘОЖӘ:378.016:811.512.122 Алматы, 2015 ж.
 • Мекебаева Л.С. Алматы технолгиялық университеті. «Орыстілді аудиторияларда қатысымдық құзіреттілікті дамыту жолдары». Қазақ ұстазы. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал 2017 ж. № 29 мамыр 31-34 б.б. №–12946-ж.
 • Мекебаева Л.С. Алматы технолгиялық университеті. «Барлық мамандықтарға арналған» 1-курс. А-2 тобына арналған оқу-әдістемелік құрал 2019ж.(Автормен бірлескен) ISBN 978-601-263-409-5 ӘОЖ 811.512.122. (075.8) КБЖ 81.2Каз-923
 • Мекебаева Л.С. Кәсіби қазақ тілі: оқу-әдістемелік құралы – г. Алматы: РББ АТУ, 2019. – 115 б.

Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / Куәліктер

 • Казахский язык в профессиональной коммуникации – КазНУ им. Аль-Фараби (ИПКиДО), 14.03.2016 – 26.03.2016, свидетельство
 • Казахская литература – КазНУ им. Аль-Фараби (ИПКиДО), 16.04.2016, удостоверение №557
 • Актуальные проблемы современного казахского языка – КазНУ им. Аль-Фараби (ИПКиДО), 13.05.2016, удостоверение
 • «Kazakistan ve Türkie Cumhuriyeti Arasinda Eğitim-Öğretim Alanindaki İlişkiler» – Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 2015, сертификат
 • Қазақ тілі – кәсіби қарым-қатынаста – КазНУ им. Аль-Фараби, 2016, сертификат
 • Актуальные проблемы филологического образования в современном социо-культурном пространстве – Казахский государственный женский педагогический университет, 2016, сертификат
 • Ораторское мастерство  – АТУ, 2017, сертификат
 • «Interaktive srprachunterrichtsmethoden in der Europaischen Bildungsstruktu» – Дюссельдорф, Германия, 2017, сертификат
 • Рухани жаңғыру үдерісінде қазақ тілінің дамуы – КазНУ им. Аль-Фараби (ИПКиДО), 2018, сертификат
 • Қазақ тілін кәсіби деңгейде оқытудың мақсаты мен міндеті – КазНУ им. Аль-Фараби (ИПКиДО), 2018, сертификат
 • Жоғары және орта білім жүйесінде тіл үйретудің заманауи технологиялары – Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 2018, сертификат
 • «Шет тілін оқытудағы интерактивтік технологиялар» тақырыбында өткен оқу-әдістемелік семинарға қатысқаны үшін берілді. Абылай хан атындағы Қазақ ХҚжӘТ Университеті 8-14 қаңтар 2020, сертификат