Menu Close

Ермаханова Сауле Базархановна

Лектор
Телефон:+7 (727) 293 52 84
E-mail:saule.b.english@mail.ru

Негізгі ғылыми басылымдар:

Техникалық жоғары оқу орындарының барлық мамандықтарының 1-2 курс студенттеріне қазақ бөліміне арналған «Практикалық ағылшын тілі» оқу құралы, Алматы, Типография «АТУ», 2007. – 105б.

Техникалық жоғары оқу орындарының барлық мамандықтарының 1 курс студенттеріне арналған «Ағылшын тілі тест жинағы» оқу құралы, Алматы, Типография «АТУ», 2008. – 78 б.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу:

  • «Тілдер әлемі және мәдениет аралық қарым – қатынас» Қ.Жубановтың 115 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференция, «Қимылдың өту сипатын білдіретін өткен шақ көрсеткіштерінің функционалды семантикалық ерекшеліктері» атты мақала, 2014, Ақтөбе қаласы
  • Teaching professionally oriented English language in Almaty Technological University // Материалы международной практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» (17-18 октября 2013г.) – Алматы: АТУ, 2013
  • «Өткен шақтың функционалды – семантикалық шағын өрісі» Жас ғалымдардың «Ғылым әлемі» атты халықаралық ғылыми практикалық конференциясының жинағы, 17-19 сәуір 2013, ҚазҰУ