Menu Close

Еженова Айгүл Атаниязқызы

Аға оқытушы
Телефон:+7 (727) 293 52 84
E-mail:eshenova_a@mail.ru

Негізгі ғылыми басылымдар:

  • Техникалық жоғары оқу орындарының «Мейманхана ісі және мейрамхана бизнесі» мамандығына арналған «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» оқу-әдістемелік құралы Алматы: АТУ. 2014 ж. ISBN 978-601-263-182-1;
  • «Ағылшын тілі сабағында экологиялық тәрбие беру арқылы пәнаралық байланысты жүзеге асыру»  –  Алматы технологиялық университетінің Хабаршысы, №4, 2014. – с. 111-116

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу:

  • «Шет тілі пәнін оқытуда жаңа инновациялық технологиялардың қолданалуы», 11.03.2011 – Абая атындағы Каз ҰПУ  Республикалық  ғылыми – практикалық конференция  ISBN 978-601-224-297-3 
  • «Мәдениетті мұра ғылыми мәселе ретінде» Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Польша. Варшава, 07-15 қаңтар, 2014 ж.,41-47 бет.
  • «Монокомпонентті биотехнологиялық терминінің семантикалық өзгешеліктерінің құрлымы» Еуразиялық Технологиялық Университет. Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары «Қазақстан өндіріс және экономикасындағы инновациялық технологиялар». 29-30.04.2014 ж., 159-160 бет
  • «Ағылшын тілінен дайындалатын тест үлгілері» «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары, 2012 ж., Қаз ҰҚПУ стр. 526-527
  • Х Республикалық оқу-әдістемелік конференция // Үздіксіз экономикалық білім беру:  Білім беруді жаңғырту және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету // Алматы: 2015 ж. 268-278.б