Menu Close

Базарова Динара Аскарқызы

Лектор
Телефон: +7 (727) 392-88-68
E-mail: bazarova_dinara85@mail.ru

Негізгі ғылыми басылымдар:

 • Ағылшын тілін үйренудегі лингвомәдени тәсіл. 6 қараша – 23-25, 2016, Shanghai, China.
 • Шет тілдерін оқыту процесінде жаңа ақпараттық технологияларды енгізу. Қараша 23-25, 2016, Шанхай, Қытай.
 • Иваново мемлекеттік тоқыма академиясы (Иваново) ағылшын және орыс тілдеріндегі материалдардағы өлшемдік белгілер, өлшемдік құралдар және адам денесінің өлшем бірліктері жүйесінің лексикасын дамыту ерекшеліктері), – № 4 (364), 2016.
 • Ұлттық кеңістіктегі киімдер атауларының қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару ерекшеліктері. Иваново мемлекеттік тоқыма академиясы (Иваново), – №5(371), 2017.
 • «Педагогикалық білім берудегі мұғалімнің рефлексивті құзыреттілігін қалыптастырудағы тілдік портфельдердің рөлі», Алматы, 2019 жыл.
 • Global  Science andinnovationV «Шет тілі» жалпы білім беретін пәннің шет тіліндегі сөздерін тыңдау дағдылары. Proceeding – GDANSK, Eurasian center of innovation Development «DARA» POLAND. GSI-V. 10th of February 2019.
 • Application of game technology in english lessons. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Абай, Қыркүйек 2020 КСОН.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу:

 • Особенности применения инновационных технологий в процессе обучение переводу Қазақстан жоғары мектебі ISSN 1560-1749, 2015.
 • Диалектное немецко-казахское и немецко-русское двуязычие и его типы, Москва: Научный журнал «Chronos», 13.11.2016г. – ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ г. Семей, 15.01.2016»
 • Intercultural Component of the Linguistic analysis of the English-Language Media Text ҚазХҚ және ӘТУ, г. Алматы, 18.01.2017
 • ТЕCHNOLOGIES OF FORMING CRITICAL THINKING BY MEANS OF VIDEO МАТERIALS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN THE PROFILE SCHOOL, г. Нұр-Сұлтан, 2020 Октябрь

Тренингтер / Курстар:

 • 16 ноября – 14 декабря 2009 г. «American`s Show Path toward Democracy through Reform Movement, 1787 – 2009»
 • 12 октября 2009 г. Cambridge ELT Teacher Training Seminar
 • Октябрь 2009 г. «Methodological Seminar Training Program»
 • 28-29 ноября S. Embassy the Regional Language Office
 • 13 января 2012 г. «Topical Problems of Teaching Translation»
 • 23 – 24 апреля 2013 г. A.C.E. «Making the World Your Community»
 • 3 – 7 декабря 2013 г. «Approaches to Discourse» «Current Issues in Language Studies»
 • 13 декабря – 27 декабря 2013 г. «Академическое письмо»
 • 1 февраля 2014 г. «Сurrent Trends in Modern Translation Studies»
 • 4 февраля 2014 г. «Academic English in Practice»
 • 15-25 ноября 2014 г. «From Meaning to Form»
 • February 1, 2014 1-day practical seminar «Current Trends in Modern translation Studies»
 • November 5, 2015 « Learner-Centered Teaching with New Headway 4th Edition»
 • January 20-22, 2016 Quality in Language Teaching and Assessment
 • October 25th-November 12th, 2018 «Theory and practice of Translation»
 • May 28th-June 4th, 2018 «21st Century Foreign Language Teaching Paradigms»
 • 23 февраля 2018 г. «Современные технологии обучения языкам для специальных целей»