Menu Close

Рашидова Баршагуль Рашидовна

Аға оқытушы
Телефон:8-(727)-293-53-17
E-mail:Rashidova_77@mail.ru

Зерттеу аясы

Азық-түлік емес тауарлар мен бұймдардың қауіпсіздігі бойынша бірыңғай топтың немесе топшаның (ойыншықтың мысалында) салыстырмалы сараптамасы

Біліктілігін жоғарылату - Семинарлар:

 • Халықаралық біліми тәжірибелік конференция, Алматы, 17-18 маусым, 2010 ж.
 • Қазақстан-Корея текстиль технологиясы бойынша бірегей жоба, АТУ, 14 қазан
 • «Темпус» бағдарламасы бойынша семинар, АТУ, 2010 ж.
 • «Learning» бағдарламасы бойынша семинар, АТУ, 2010 ж.
 • «Инновациялық оқыту әдісі» бойынша жоғары біліктілікті арттыру семинары, АТУ, 2012 ж.
 • Қазақстан-Корея текстиль технологиясы бойынша бірегей жоба, АТУ, қазан 2013 ж.
 • «Platonus» ақпараттық жүйе бойынша семинар, АО АТУ, Қазан 2013 ж.
 • «АСУО АТУ» педагогикалық ақпараттық технология жүйесі бойынша семинар, АТУ, 14 қазан 2014

Ғылыми жарияланымдар - Конференциялар:

Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., Диплом жұмысын (жоба) орындау бойынша “Еңбекті қорғау” бөліміне әдістемелік нұсқау. Алматы, 2010 жыл, мемлекеттік және орыс тілінде

Хромцов С.В., Жандаулетова Ф.Р., Рашидова Б.Р., “Еңбекті қорғау” пәні бойынша тәжірибелік сабаққа әдістемелік нұсқау, 2011 ж. Алматы, мемлекеттік және орыс тілінде

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға баяндамалар тізімі:

 • Жандаулетова Ф.Р., Рашидова Б.Р., “Эргономические факоры, влияющие на условия труда предприятий легкой промышленности” Алматы, 17-18 маусым, 2010 ж.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Интенсификация процессов пылеподавления пеной», 28-29 сәуір 2011 ж. АТУ. 166 – 167 бет.
 • Хромцов С.В., Жандаулетова Ф.Р., Рашидова Б.Р., «Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қәуіпсіздігін оңтайландыру» 28-29 сәуір 2011 ж. АТУ. 139 – 141 б.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Испытание мягкой игрушки на механическую безопасность», Алматы, 2012 ж., «Азық-түлік және Сервис» ғылыми  журналы.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Определение пожарной безопасности мягконабивных игрушек» Алматы, 2012 ж., «Азық-түлік және Сервис» ғылыми  журналы.
 • Жилисбаева Р.О., Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Текстиль және жеңілөнеркәсіп кәсіпорындарындағы қәуіпсіздік және еңбекті қорғау» атты оқулықты мемлекеттік.  
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Определение уровня громкости звука, производимого игрушкой» «Ғылым. Білім. Жастар.» Алматы технологиялық университетінің 55 жылдығына арналған республикалық жас ғалымдар конференциясы , 19-20 сәуір, 2012 ж., 166 – 167 б.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Определение стойкости защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке» ХҒТК, «Тауарлардың қауіпсіздігі мен сапасы», 17-18 мамыр 2012 г., М.Р.Рыскулбеков атындағы Қырғыз экономикалық Университеті
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Определение уровня громкости, производимого игрушкой, которую ребёнок держит в руке», «АТУ хабаршысы» ғылыми журналы, 2012 ж.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Определение уровня громкости звука, производимого напольными, настольными и перемещающимися игрушками» «Ғылым. Білім. Жастар.» Алматы технологиялық университетінің 55 жылдығына арналған республикалық жас ғалымдар конференциясы , 24-25 мамыр, 2012 ж.,145-148 б.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «The analysis of features of measurement of outflow of a current in view of air backlashes at definition of safety of electric toys», «АТУ хабаршысы», 2012 ж., 59-62 б.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., «Испытание электрических игрушек на огнестойкость» ХҒТК «Азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы», 17-18 қазан, 2013 жыл, 385-387 б.
 • Хромцов С.В., Рашидова Б.Р., Определение стойкости пластмасс к горению» ХҒТК «Азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы», 17-18 қазан, 2013 жыл, 385-387 б., 383-385 б.