Menu Close

Буркитбай Асемгуль

Техника ғылымдар кандидаты, доцент
Телефон:8-(727)-293-53-81
E-mail:asemka76@mail.ru

Марапаттар

Жас талантты ғалымдарға арнылған стипендия лауреаты

Ғылыми проекттер

 • «Текстиль материалдарын өңдеуге арналған суда еритін полимер негізінде жаңа текстиль-көмекші заттар алу» жобасы бойынша атқарушы. Қаржыландыру көзі: «Ұлттық инновациялық фонд» 2012-2013 ж.
 • «Суда еритін полимер негізінде жаңа текстиль-көмекші заттар алудың инновациялық технологиясын жасау» жобасы бойынша жауапты атқарушы. Қаржыландыру көзі: ҚР БжҒМ 2012-2014 ж.

Негізгі ғылыми жарияланымдар

 • Буркитбай А., Таусарова Б.Р., Кутжанова Б.Р. Рахимова С. Мақта матасын антимикробтық өңдеуге арналған полимер композициясын алу// Шығыс Европада талшықтар мен текстиль. 2014, Том. 22, № 2(104). бет. 96-101.
 • ҚР № 19458 Алдын ала патент. Целлюлозалық текстиль материалдарын аз қыртыстануға өңдеу тәсілі / Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Буркитбай А. жария. 15.05.2008, Бюл. №5. – 3 б: ил.
 • ҚР № 20162 Инновациялық патент. Целлюлозалық текстиль материалдарын  антимикробтық өңдеу тәсілі/ Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Буркитбай А., Маметеков Т.К.; жария. 15.10.2008, бюл. № 10. – 3 б: ил.
 • ҚР № 21122 Инновациялық патент. Мақта текстиль материалдарын гидрофобтық өңдеу тәсілі / Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Буркитбай А.
 • ҚР № 26922 Инновациялық патент. Целлюлозалық текстиль материалын  антимикробтық өңдеу құрамы / Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Буркитбай А., Такей Е., Жакупова К .; жария. 16.07.2012, бюл. № 4. – 3 б: ил.
 • Б. Р. Таусарова,  А.Ж. Кутжанова.  Мақта маталарын қыртыстануға өңдеу үшін малеин қышқылы мен ПВС қолдану // Қазақстанның химиялық журналы. 2011. – №1. – бет. 99 – 107
 • Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Баданова А.К Эксплуатациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мақта маталарын композициялық құраммен өңдеу // Вестник Кыргызского экономического университета М.Р. Рыскұлбеков ат. Қырғыз экономикалық университетінің хабаршысы. 2012. – № 2 (21). – бет. 50-51
 • Буркитбай А., Битус Е.И. Композициялық құраммен өңделген жүннің антимикробтық қасиетін зерттеу // АТУ хабаршысы, 2012. №4. бет. 47-51

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысуы

 • Буркитбай А., Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Рахимова С.М. Суда еритін полимерлерді қолдану арқылы мақта маталарына антимикробтық қасиет беру // «Медициналық, техникалық және қорғағыш текстильдің бүгіні мен ертеңі. Дәстүрлі және жоғарғы технологиялардың ролі» ХҒТК материалы. («Медтекстиль-2012»), Москва, Россия, 8-9 қазан. 2012 ж. 29-30 бет.;
 • Битус Е.И., Буркитбай А. Парфюмерия мен медицинадағы беймата материалдары // АТУ 55 жылдығына арналған «Қонақ жайлылық индустриясы мен тамақ , жеңіл өнеркәсіптеріндегі инновациялық даму» ХҒТК материалы. 12-13 қазан. 2012 ж. 539-540 бет.;
 • Баданова А.К., Буркитбай А., Кутжанова А.Ж.,Таусарова Б.Р. Мақта маталарына су итеру өңдеуін жүргізуге арналған композициялық құрамды қолдану // «Медициналық, техникалық және қорғағыш текстильдің бүгіні мен ертеңі. Дәстүрлі және жоғарғы технологиялардың ролі». («Медтекстиль-2012»). ХҒТК материалы. Москва, Россия, 8-9 қазан. 2012 ж. 74 бет.;
 • Таусарова Б.Р., Кутжанова А. Ж., Буркитбай А. Баданова А. Текстиль материалдарын өңдеуге арналған суда еритін полимерлерді жасау // «Полимер материалдар химиясының және технологиясы дамуының заманауи тенденциясы»  ХҒТК материалы. Санкт-Петербург 12-15 қараша 2012. 136 – 138 бет;
 • Буркитбай А., Рахимова С.М., Таусарова Б.Р., Кутжанова А. Ж., Целлюлозалық текстиль материалдарын антимикробтық өңдеуде композициялық құрам қолдану // XX111 Халықаралық конгресс. 8-10 мамыр 2013. Будапешт, Венгрия. бет. 96 – 97;
 • Рахимова С.М., Буркитбай А., Таусарова Б.Р., Кутжанова А. Ж., Мақта матасын антимикробтық өңдеуде суда ернитін полимерлерді қолданы // Текстиль бойынша халықаралық конгресс. Дрезден. 28-29 қараша, 2013. бет. 545.